[fbls]

Czym jest spółka jawna? Wydaje mi się, że odpowiedź właśnie na to pytanie będzie stanowiła dobry materiał na pierwszy wpis na blogu o spółce jawnej. Odpowiadając na to niezwykle ogólne pytanie chciałbym Cię jednocześnie przywitać na moim blogu. 🙂

W związku z tym przedstawię Ci 4 podstawowe informacje dotyczące spółki jawnej, które zobrazują Ci istotę spółki jawnej jako formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Jedno jest jednak pewne. Informacje przedstawione w tym materiale wideo nie przedstawią Ci pełnego obrazu istoty spółki jawnej. Zdecydowany szerszy obraz tej spółki dadzą Ci natomiast wiedza odnośnie tego czym spółka jawna różni się od innych spółek – informacje te znajdziesz w kolejnych wpisach na moim blogu.

Spółka jawna to najprostsza ze spółek handlowych

Pierwszą podstawową rzeczą odnoszącą się do tego czym jest spółka jawna jest to, że spółka jawna do najprostsza ze spółek prawa handlowego.

Obok spółki jawnej istnieją jeszcze inne spółki prawa handlowego – spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka partnerska, spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Funkcjonowanie takich spółek reguluje szczegółowo ustawa Kodeks spółek handlowych.

Spółka jawna jest odrębnym bytem prawnym od swoich wspólników

Drugą podstawową rzeczą wyjaśniającą czym jest spółka cywilna jest to, że spółka jawna posiada tak zwaną podmiotowość prawną.

To spółka jawna, a nie jej wspólnicy osobiście jest w związku z tym podmiotem praw i obowiązków (tak w zakresie prawa cywilnego, jak i na przykład w zakresie prawa administracyjnego), jest także stroną różnego rodzaju postępowań (na przykład procesów sądowych w zakresie prawa cywilnego, czy też postępowań administracyjnych).

Spółka jawna jest przedsiębiorcą

Spółka jawna jest jedną z najprostszych spółek prawa handlowego.Trzecią podstawową rzeczą wyjaśniającą czym jest spółka cywilna jest to, że spółka jawna a nie jej wspólnicy jest przedsiębiorcą. To spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników wystawia faktury.

Nie wyklucza to jednak oskładkowania wspólników spółki jawnej. Przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnicy spółki jawnej są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Musisz wpisać spółkę jawną do KRS

Czwartą podstawową rzeczą wyjaśniającą czym jest spółka cywilna jest to, że spółka jawna podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozpoczyna swoje istnienie właśnie w momencie wpisu do KRS. W związku z tym zakładanie spółki jawnej nie jest procesem natychmiastowym – z praktyki wynika, że uzyskanie wpisu spółki do KRS może zajmować około 2 – 4 tygodni.

Czym jest spółka jawna – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka jawna to najprostsza ze spółek prawa handlowego. Spółka ta posiada podmiotowość prawną, w konsekwencji czego jest ona podmiotem praw i obowiązków, stroną różnego rodzaju postępowań sądowych i administracyjnych oraz posiada status przedsiębiorcy. Istotne jest także to, że spółka jawna musi zostać wpisana do KRS, powstaje ona dopiero z momentem wpisu do tego rejestru.

[fbls]