[fbls]

Wniesienie wkładu do spółki jawnej jest podstawowym obowiązkiem każdego ze wspólników spółki jawnej. Wagę tego obowiązku podkreśla także to, że żaden ze wspólników nie może zostać zwolniony z tego obowiązku. O kwestiach tych mówiłem w jednym z poprzednich materiałów wideo dotyczącym 5 podstawowych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wkładach do spółki jawnej.

Jeżeli rozważasz założenie spółki jawnej możesz zadawać sobie następujące pytanie: jaki wkład może być wniesiony do spółki jawnej? I to właśnie na to pytanie odpowiem w tym materiale wideo.

Jakie rodzaje wkładów można wnieść do spółki jawnej?

Wkłady wnoszone do spółki można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  1. wkłady pieniężne, oraz
  2. wkłady niepieniężne.

Nie jest oczywiście wykluczona sytuacja, w której jeden wspólnik wniesienie do spółki obydwa rodzaje wkładów – tak wkład pieniężny, jak i wkład niepieniężny.

Wkład pieniężny do spółki jawnej

Określenie co wchodzi zakres pojęcia wkładu pieniężnego stanowi znacznie prostsze zadanie niż ma to miejsce w przypadku wkładu niepieniężnego. Wkład pieniężny to po prostu określona suma pieniężna wniesiona do spółki w dowolnej postaci. Wkład ten może być wniesiony w postaci gotówkowej, jak i bezgotówkowej (zwłaszcza poprzez przelew odpowiedniej sumy pieniężnej na rachunek bankowy).

Wkład pieniężny może mieć także charakter walutowy – wkładem pieniężnym może być nie tylko suma wyrażona w polskich złotych, lecz także w innej walucie – na przykład euro. Oczywiście dla wniesienia wkładu w obcej powinno zostać określone w umowie spółki jawnej.

Wkład niepieniężny (aport) do spółki jawnej

Wkład niepieniężny wnoszony do spółki jawnej ma bardzo obszerny charakter. Wkładem tym może nim być zasadniczo każda rzecz, prawo lub inne świadczenie mające jakąkolwiek wartość majątkową.

Poniżej przedstawię Ci jedynie kilka podstawowych informacji na temat praw, które wspólnicy mogą wnosić do spółki jawnej. W najbliższym czasie postaram się napisać kilka szczegółowych wpisów na temat poszczególnych rodzajów praw wnoszonych do spółki jawnej. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka przyzwyczaj się do systematycznego odwiedzania tego bloga. 🙂

Aportem do spółki jawnej może być praca wspólnika na rzecz spółki

Najistotniejszą z punktu widzenia wspólników spółki wiadomością jest jednak to, że wkładem do spółki jawnej może być świadczenie przez wspólnika pracy lub usług przez na rzecz spółki jawnej. Możliwość wniesienia takiego wkładu została wyłączona w przypadku spółek kapitałowychspółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W kolejnym wpisie przedstawię dużo bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Wkładem niepieniężnym do spółki jawnej może być prawo własności

Przedmiotem wkładu do spółki jawnej może być np. prawo własności samochodu.W ramach wkładu do spółki jawnej mogą być wnoszone także rzeczy, czyli w zasadzie prawo własności rzeczy ruchomych, nieruchomych oraz prawa zbliżone do prawa własności – w szczególności prawo użytkowania wieczystego.

Wkład do spółki jawnej może stanowić także obciążenie rzeczy prawem zezwalającym na korzystanie z rzeczy, na jej używanie. Do takich praw należeć mogą prawo do korzystania z rzeczy (na podobnych zasadach co w przypadku umowy najmu albo umowy dzierżawy, przy czym bez pobierania przez wspólnika wnoszącego wkład czynszu najmu albo czynszu dzierżawy), a także ustanowienie prawa użytkowania rzeczy (jednego z tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych).

Jakie jeszcze prawa można wnieść do spółki jawnej jako wkład niepieniężny?

Wkładem do spółki jawnej mogą być także inne prawa. Do praw takich należą w szczególności prawa z zakresu własności intelektualnej lub przemysłowej – znak towarowy, pełne autorskie prawa majątkowe do utworu, czy też prawo do korzystania z utworu (udzielenie licencji). Prawa takie mogą dotyczyć na przykład programu komputerowego, czy projektu architektonicznego.

Prawa wnoszone do spółki jawnej mogą mieć jednak zupełnie inny charakter – mogą to być prawa udziałowe w innych spółkach (na przykład udziały w innej spółce z o.o.), czy prawa wynikające z papierów wartościowych – na przykład weksla.

Rodzaje wkładów do spółki jawnej – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wkłady wnoszone do spółki dzielą się na wkłady pieniężne (gotówkowe oraz bezgotówkowe) oraz wkłady niepieniężne. Wkładem niepieniężnym może być świadczenie przez wspólnika pracy lub usług na rzecz spółki, wniesienie własności rzeczy lub praw zbliżonych do własności rzeczy, a także wniesienie innego rodzaju praw – na przykład znaku towarowego, czy autorskich praw majątkowych do programu komputerowego.

[fbls]