Ostatnie wpisy

Udział kapitałowy w spółce jawnej

9 września 20140 komentarzy

Rzeczą stanowiącą pewne zaskoczenie dla wspólników spółki jawnej jest funkcjonowanie w tej spółce tak zwanych udziałów kapitałowych. Najczęściej wspólnicy dowiadują się o istnieniu udziałów kapitałowych w momencie, w którym jeden ze wspólników zamierza wyegzekwować przysługujące mu prawa związane właśnie z wysokością udziału kapitałowego – na przykład wysokości wypłaty w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

Czym są udziały kapitałowe w spółce jawnej? Czym różnią się od udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czytaj dalej »

Czy wspólnik zwolniony od pokrycia straty odpowiada za długi spółki jawnej?

9 września 20140 komentarzy

Jedną z podstawowych zasad konstrukcyjnych spółki jawnej jest nieograniczona odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej. Oczywiście odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny – aktualizuje się w momencie, w którym egzekucja z majątku spółki była bezskuteczna albo kiedy z oczywistych powodów taka egzekucja byłyby bezskuteczna (pomimo, że nie została jeszcze wszczęta).

W poprzednim wpisie dotyczącym zasad pokrywania straty w spółce jawnej wspomniałem jednak, że na podstawie umowy spółki jawnej część wspólników może zostać zwolniona z obowiązku pokrycia straty osiągniętej przez spółkę jawną. Czy wspólnik zwolniony od obowiązku pokrycia straty może być pociągnięty do odpowiedzialności za długi spółki?

Czytaj dalej »

Zasady pokrywania straty w spółce jawnej

9 września 20140 komentarzy

W poprzednim materiale wideo mówiłem o tym, że spółkę jawną zakłada się najczęściej po to aby osiągała ona zysk. W przypadku kiedy zysk ten zostanie już osiągnięty przez spółkę wspólnicy staną przed problemem jego podziału – co ze względu na zasady jego podziału w spółce jawnej może prowadzić do nieoczekiwanych skutków. Takich problemów można jednak życzyć wspólnikom wszystkich spółek, nie tylko spółek jawnych.

Co jednak dzieje się w przypadku, w którym działalność spółki jawnej przyniosła stratę? Kto jest zobowiązany do pokrycia tej straty?

Czytaj dalej »

Zasady podziału zysku w spółce jawnej

8 września 20140 komentarzy

Jest rzeczą oczywistą, że z założeniem spółki cywilnej jest zazwyczaj związany zamiar osiągnięcia zysku. Jeżeli zamysł biznesowy wspólników okazał się sukcesem po pewnym czasie może być konieczne podzielenie zysku wypracowanego przez spółkę pomiędzy wspólników. I właśnie w tym momencie często pojawia się pewna konsternacja wśród wspólników spółki jawnej. Dlaczego?

Dlatego, że w przeciwieństwie do innej popularnej spółki – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością większe zaangażowanie kapitałowe w spółkę jawną  nie przesądza wcale o większym udziale w zysku wypracowanym przez tą spółkę. Jakie są wobec tego zasady podziału zysku w spółce jawnej?

Czytaj dalej »

Świadczenie przez wspólnika pracy lub usług jako aport do spółki jawnej

8 września 20140 komentarzy

W wpisie dotyczącym rodzajów wkładów do spółki jawnej wyjaśniałem, że zrealizowanie jednego z podstawowych obowiązków wspólników spółki jawnej (obowiązku wniesienia wkładu do spółki) może zostać zrealizowane poprzez wniesienie do spółki jawnej jako wkładu niepieniężnego pracy lub świadczenia usług przez tego wspólnika.

W tym kontekście możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy wspólnik spółki jawnej nie jest i tak zobowiązany do osobistego zaangażowania w sprawy spółki? Co wobec tego powinieneś wiedzieć na tej formy aportu do spółki jawnej?

Czytaj dalej »

Jaki wkład można wnieść do spółki jawnej?

8 września 20140 komentarzy

Wniesienie wkładu do spółki jawnej jest podstawowym obowiązkiem każdego ze wspólników spółki jawnej. Wagę tego obowiązku podkreśla także to, że żaden ze wspólników nie może zostać zwolniony z tego obowiązku. O kwestiach tych mówiłem w jednym z poprzednich materiałów wideo dotyczącym 5 podstawowych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wkładach do spółki jawnej.

Jeżeli rozważasz założenie spółki jawnej możesz zadawać sobie następujące pytanie: jaki wkład może być wniesiony do spółki jawnej? I to właśnie na to pytanie odpowiem w tym materiale wideo.

Czytaj dalej »

Back to Top