[fbls]

Czy umowa spółki jawnej jest dokumentem skomplikowanym? Niekoniecznie. Jej objętość, a w konsekwencji kształt całej umowy (a tym samym zakres praw i obowiązków poszczególnych wspólników) zależy w dużej mierze od osób planujących założyć spółkę jawną.

Skutkiem tego jest występowanie w obrocie umów niezwykle prostych (o minimalnej treści) i umów niezwykle skomplikowanych, drobiazgowo opisujących wszystkie prawa i obowiązki wspólników.

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy są one zdolne same (to jest bez udziału prawnika) skonstruować umowę spółki jawnej. W tym materiale wideo przedstawię Ci informacje o minimalnej treści umowy spółki jawnej – o tym jakie elementy muszą znaleźć się w umowie spółki jawnej, aby było możliwe było założenie spółki jawnej i jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, może zainteresować Cię także treść wpisu z innego mojego bloga dotyczącego najprostszej umowy spółki cywilnej. Znajdziesz go na moim blogu o spółce cywilnej.

Minimalna treść umowy spółki jawnej jest bardzo minimalna

Minimalna treść umowy spółki jawnej, czyli treść zapewniająca ważność umowy oraz możliwość zarejestrowania spółki w KRS (chociaż celowo posługuję się w tym momencie pewnym uproszczeniem), jest bardzo wąska i składa się z 5 elementów. Elementy te są wprost określone w art. 25 Kodeksu spółek handlowych i należą do nich:

  1. Umowa spółki jawnej powinna zaiwerać kilka elementów, w tym określenie firmy i siedziby spółki.firma – w pewnym uproszczeniu nazwa pod jaką będzie funkcjonować spółka jawna;
  2. siedziba spółki – w pewnym uproszczeniu miejsce stałego funkcjonowania spółki jawnej (pamiętaj przy tym, że jako siedzibę należy rozumieć zasadniczo miejscowość, a nie konkretny adres lokalu spółki);
  3. wkłady wnoszone przez wspólników oraz wartość tych wkładów – o ile absolutnie konieczne jest określenie w umowie samych wkładów wnoszonych przez wspólników, to w przypadku pominięcia określenia ich wartości Kodeks spółek handlowych nakazuje przyjmować równą wartość wkładów wnoszonych przez wspólników (art. 48 § 1 KSH), w konsekwencji możliwe (ale na pewno nie zalecane) jest pominięcie określenia wartości wkładów wnoszonych przez wspólników;
  4. przedmiot działalności spółki – określenie czym ma się zajmować spółka, aby uniknąć w tej kwestii dalszych problemów najlepiej określić to z wykorzystaniem kodów PKD (Polskiej klasyfikacji działalności);
  5. czas trwania spółki – jeżeli czas trwania spółki jawnej ma być oznaczony, to jest jeżeli spółka ma zakończyć swoją działalność w określonym momencie czasu; jeżeli czas trwania spółki nie będzie oznaczony, spółka będzie zawarta na czas nieoznaczony.

Czy warto inwestować w umowę spółki jawnej?

W tym momencie możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy warto jest poświęcić czas i ewentualnie środki na sporządzenie bardziej rozbudowanej umowy spółki jawnej, czy też wystarczające będzie zawarcie umowy o minimalnej treści? Na to pytanie nie ma w mojej ocenie dobrej i jednoznacznej odpowiedzi.

Istnieją proste przedsięwzięcia gospodarcze zaplanowane na krótki okres czasu, dla których prosta umowa spółki jawnej może okazać się wystarczająca. Z drugiej strony, jeżeli coś pójdzie nie tak albo wręcz przeciwnie przedsięwzięcie takie doprowadzi do dużego sukcesu tak prosta umowa może okazać się gigantycznym źródłem konfliktów pomiędzy wspólnikami.

Najprostsza umowa spółki jawnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Minimalna treść umowy spółki jawnej ogranicza się do określenia 5 elementów: firmy i siedziby spółki, wkładów wnoszonych do spółki oraz ich wartości, przedmiotu działalności spółki oraz czasu trwania spółki.

Pamiętaj jednak, że taka umowa może okazać się wystarczająca jedynie dla najprostszych przedsięwzięć biznesowych, a nawet i w takim przypadku może być źródłem poważnych konfliktów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej.

[fbls]